Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

 Haberler

Tertele Dersim Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklandı
1937-1938 Tertele Dersim Konferansının sonuç bildirgesi açıklandı.

bargnı sekasurr5 Mayıs 2016 Perşembe 18:49
DERSİM - ANF

1937-1938 Tertele Dersim Konferansının sonuç bildirgesi açıklandı. Soykırımlarla yüzleşmenin çağdaş dünyanın normlarına göre olabilmesi için bağımsız, çevrelerden mağdur ailelerden ve uluslararası konuya dair çalışan hukukçu ve akademisyenlerden oluşturulacak Hakikatleri Araştırma ve Adaleti Sağlama Komisyonu kurulması gerektiği dile getirilen sonuç bildirgesinde “Seyit Rıza, oğlu ve arkadaşları olmak üzere idam edilenlerin ve katledilenlerin akibetleri ve mezar yerlerinin bildirilmesi” gerektiği belirtildi.

Dersim Belediyesi tarafından organize edilen Dersim’i Yeniden İnşa Cemiyeti’nin katkılarıyla 4-5 Mayıs 2016 tarihinde Dersim’de gerçekleştirilen 1937-1938 Tertele Dersim Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Konferansta şu kararlar alındı:

-1920’lerde başlayan hazırlık dönemiyle birlikte, ağırlıklı olarak 1937 ve 1938 yıllarında, yapılan kitlesel imha ve sürgün eylemlerinin BM, Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi’nin tanımladığı soykırım tanımına uygun olduğu ve devletin bu tanıma uygun olarak soykırım suçunu tanıması, bu suçla tüm yönleriyle resmi bir yüzleşmenin yapılması;

-Yüzleşmenin çağdaş dünyanın normlarına göre olabilmesi için, bağımsız çevrelerden, mağdur ailelerden ve uluslararasında konuya dair çalışan hukukçu ve akademisyenlerden oluşturulacak, Hakikatleri Araştırma ve Adaleti Sağlama Komisyon’u kurulması ve bu komisyonun sağladığı veriler üzerinden;

-Başta Seyit Rıza, oğlu ve arkadaşları olmak üzere idam edilenlerin ve katledilenlerin akibetleri ve mezar yerlerinin bildirilmesi,

-Soykırım sürecinde kadınlara yönelik cinsel suçlar başta olmak üzere, tüm insanlığa karşı işlenen suçların tespiti ile kayıp çocukların akibetinin açıklanması, ailelerine bilidirilmesi, bu konudaki kayıtların açıklanması,

-Bu suçun işlendiği Dersim’de, Desim Belediyesi öncülüğünde Sivil Toplum Kurumlarıyla bir platform çerçevesinde, soykırımın bütün yönleriyle araştırılarak, görsel, yazılı ve diğer kalıntıların toplanarak sergilenmeleri ve korunmaları için bir müzenin oluşturulması, soykırımı temsil eden bir anıtın yapılması;

-Kitlesel imha noktaları olarak kullanılan tüm alanların bir haritasının çıkarılması ve bu alanların belirlenerek koruma altına alınmaları; kronolojisinin oluşturulması;

-Dersim soykırımının gerekçesi olan inanç ve etnik kimliğini temsil eden başta Dersim ismi olmak üzere ilçe ve köy ve diğer coğrafik yer isimlerinin iadesi,

-Soykırımla ilgili olarak gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin arşivlerinde ve gerekse Avrupa, Amerika ve Rusya Federasyonu’nda mevcut olan arşivlerin kullanıma açılması,

-Dersim katliamında katkısı olan kişilerin öncelikle katliam bölgesi olan Dersim’de olmak üzere tüm yerlerde isimlerinin kaldırılması,

-Dersim kutsal coğrafyası başta olmak üzere, şu anda fiili olarak Maraş’ta Alevi coğrafyasına dışarıdan getirilen nüfusla müdahale edilmesi, Alevilerin kendi coğrafyalarından sürülme çabalarına, Baraj/HES müdahalelerine son verilmesi,

-Alevi inancına, bilgisine ve ibadethanelerine yönelik müdahaleye derhal son verilmesi,

-Diyanet İşleri Başkanlığı ve zorunlu din derslerinin kaldırılmasına,

-Dersim’de konuşulan Kırmancki/Zazaki’nin UNESCO’nun kayıp diller kategorisinde olması hasebiyle, bu dilin önündeki engellerin kaldırılarak, anadilde eğitimde kullanılmasının bir an önce sağlanmasına,

-Kürt halkına yönelik yürütülen inkar süreci ve bunu sağlamak için yürütülen imha ve asimilasyona, bu amaçla işlenen tüm insanlık suçlarına karşı cezasızlık pratiğine son verilmesi, derhal barış sürecinin başlatılması ve bu çerçevede siyasi temsiliyetin önünü tıkayacak tüm uygulamalara son verilmesi,

-Bölgede ve Dersim’de hukuk dışı sokağa çıkma yasaklarıyla fiili olarak yürütülen olağanüstü hal uygulanmasının kaldırılarak, başta yaşam hakkı olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması,

-Dersim Belediyesi, Dersim Sivil Toplum Kurumları ve Dersim diyasporasının daha yakın çalışma ilişkisi içinde olunmasına karar verilmiştir.”

 Dernek

 

Resim 1

Kurmeş Derneği Yönetim Kurulu Toplandı..


Kurmeş Derneği Yönetim Kurulu bugün Mittenberg ve Çevresi Alevi Cemevi Elsenfeld kentinde Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Toplatıya Dernek Başkanımız sayın Mehmet Yılmaz'ın selamlama ve açılış konuşması insan hakları ve ezilen halkların özgürlük mücadelesinde şehid olmuş doğa için çalışma yürütmüş ve hayatlarını yitirmiş tüm yardımseverler, son dönemde köyümüzde yetirdiğimiz Haci Cihan, Meryem Çalış ve geçen hafta ölen gencimiz Aziz İmak için saygı duruşu yapıldıktan sonra gündem maddelerine geçildi.


Toplantı yaklaşık olarak 4 saat sürdü ve gündem maddeleri üzerine konuşuldu..Derneğimizin maddi manevi çalışmaları ve durumu hakkında Yönetim Kurulu üyeleri bilgilendirildi,yapılan çalışmalar etkinlikler ve yardımlar için açıklamalarda bulunuldu. Gerek dünyamızda ve gerekse de özel olarak ülkemizdeki siyasal sosyal toplumsal gelişmeler çatışmalar son süreçte sosyal demokrat ve devrimci çevreler üzerine uygulanan baskı tecrit,basın yasakları ekran karartmaları vb.insan hakları ihlalleri üzerinde derneğimizin duruşu ve düşüncesi, belirtildi.

Kurum olarak Kürt halkına, farklı etnik inanç veya siyasal düşüncelere yönelik baskı ve yasakları kınadığımızı hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi bu toplantıda da deklere ettik.
YK üyemiz sayın Hüseyin Uç,Avrupa'da, ülkemizde yaşanan süreç üzerine gelişen tepkileri ve basın haberlerini derleyip bizleri bilgilendirdi bu sürece karşı kurum olarak daha da aktif olmabileceğimizin önemini belirtti. Buna göre en son Cumhurriyet gazesine yönelik baskı ve tutuklamaları kınadığımızı onlarla dayanışmamız gerektiğini söyledi.

Dernek çalışmaları derneğimizin genel gidişatı ve daha birçok konuya ek olarak Gençlik örgütlenmesi Kadın Meclisinin çalışmalarıda değerlendirildi. Köydeki çalışmalar su sorunu elektirik sorunu ve köyde yaşanılan bazı gelişmeler hakkında da durum değerlendirilmesi yapıldı tasfiye kararları alındı buna göre bu karar özel olarak köy heyeti ve muhtarlıkla paylaşılacak. Köy Muhtarlığının son dönemde köyümüzde gerçekleştirdiği kayda değer bazı Projeleri ayrı bir yazımızla köylülerimizin bilgisine sunulacaktır.

Dernek çalışmaları ve planlaması üzerine yapılan konuşmalar sonrası Şubat 2017 de iki bölgesel toplantının düzenlenmesi talebi olumlu karşılandı.
Bu toplantılardan biri Karlsruhe (Onur Döner Produktion-Hasan Banguş'un işyerinde) kentinde yakın zamanda belirleyeceğimiz bir tarihte yapılacak diğeri ise Köln ve çevresinde yapılacaktır..Toplantıla geniş katlılımlı olacak ve dernegimizin gidişatı genel durumu köyülerimizle üyelerimizle görüşülecek buna göre bu toplantılar bir ölçüdede derneğimizin geleceğini belirleyici nitelik taşıyacak, burada her bir köylümüzün bu toplantılara mutlaka iştirak etmeleri özellikle rica edilecek.

Dernek Yönetim Kurulu bir diğer karar olarak ta Çevre köylerle olan ilişkilerini dahada güçlendirmek amacıyla daha öncede yapıldığı gibi ortak kurumların katılacağı (Çevre köy derneklerinin) bir toplantı yapılmasına karar verildi. Toplantı Ocak ayı ortalarında, komşu köylülerle yapılacak görüşmeler sonucu kamuya deklare edilecek.

Kadın Meclisi için bir etkinliğin veya buluşmanın gerçekleşmesi için başkanın bizzat ilgilenerek bir yer tespit edilmeye çalışılıyor bu konuda kadın meclisi bilgilendirilecektir.

Ayrıca Dernek Yönetim Kurulu üyelerimizden Köln ve çevresinde gelenlerin trafikten kaynaklı toplantıya katılamadılar. Buna karşılık tele komünikasyonla toplatıya bağlanarak düşüncelerini belirttiler.

Son olarak DYK kısa bir süre içinde daha geniş katılımlı bir DYK toplantısının olması konusunda karar aldı.
Toplantı kısa bir toparlama ve kapanış konuşmasıyla son buldu, bizlere herzaman olduğu gibi bugünde derneklerinin kapısını açan hizmet veren Mittenberg ve Çevresi Cemevi başkanı ve yönetimine teşekkür etti. Ayrıca YK üyemiz Polat Durmuş ve köylümüz Leila Durmuş'a da bu güzel ve kusursuz hizmetlerinden ötürü teşekkür edildi..

Toplantımıza başarı mesajlarını ileten kurum ve şahısların dilek ve temenileri toplantıya katılanların bilgilerine sunuldu.

Kurmeş Derneği - 14.11.2016

RESIM 2

 

 Köyümüz

NENE GÜRBÜZNENE GÜRBÜZ

Köyümüzün değerli emektarı, birçok yönü ile
örnek alınacak anamız, NENE GÜRBÜZ ün uzun
bir rahatsızlığı sonucu bugün aramızda bedence
ayrıldığını üzülerek öğrenmiş olduk.
Kendisine Allahtan rahmet, çocukları ve Gürbüz ailesine
Başsağlığı temennilerimizi bildiririz.

Kurmeş Derneği

11.01.2017

 Kültür & Sanat

 

10382847 1444489545799694 821147091935498712 nKurmeş Derneği olarak, köylülerimizi ve Kurmeş dostlarını bu etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.

Günümüz de AĞUÇAN lı bazı dedelerin, Alevi Kızılbaş inancını kendi maddi menfaatleri için

asimile etmek isteyen düşünceye karşı, AGUÇAN lıların birlik ve beraberliği kaçınılmaz bir zorunluk olarak görmekteyiz.

AĞUÇAN lılara düşen görev, inançlarına bağlılık, yol düşkünlerini de kendilerini ARINDIRMAKTIR.

 


mitgliedgazetekurmessteine

Etkinliklerimizden Haber & Fotoğraflar

Duyuru & Ilanlar

    

 

08
09
10
06
07
05
03
04
02
01

ziyaretciwedding

ESNAFLAR
ESNAFLAR
ESNAFLAR
ESNAFLAR

YAZARLAR

64Mehmet Yilmaz
67
Ali-Ekber Aslaner
68
Haydar Uc
azizoz
Aziz Öz
 haydaraslan
Haydar Aslan
polatdurmus 
Polat Durmus
 75
Ayfer Ber
 
hidirgueneri
Hidir Güneri
71 
Ismet Bangus
74
Hasan Aslan
 default
Iskender Imak
63
Ehmed Pelda
72
Ferhat Tunc
 
76
Ergin Doğru
 
70
Haydar Işık
 
65
Ali-Haydar Gürbüz