Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

 Haberler

Tertele Dersim Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklandı
1937-1938 Tertele Dersim Konferansının sonuç bildirgesi açıklandı.

bargnı sekasurr5 Mayıs 2016 Perşembe 18:49
DERSİM - ANF

1937-1938 Tertele Dersim Konferansının sonuç bildirgesi açıklandı. Soykırımlarla yüzleşmenin çağdaş dünyanın normlarına göre olabilmesi için bağımsız, çevrelerden mağdur ailelerden ve uluslararası konuya dair çalışan hukukçu ve akademisyenlerden oluşturulacak Hakikatleri Araştırma ve Adaleti Sağlama Komisyonu kurulması gerektiği dile getirilen sonuç bildirgesinde “Seyit Rıza, oğlu ve arkadaşları olmak üzere idam edilenlerin ve katledilenlerin akibetleri ve mezar yerlerinin bildirilmesi” gerektiği belirtildi.

Dersim Belediyesi tarafından organize edilen Dersim’i Yeniden İnşa Cemiyeti’nin katkılarıyla 4-5 Mayıs 2016 tarihinde Dersim’de gerçekleştirilen 1937-1938 Tertele Dersim Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Konferansta şu kararlar alındı:

-1920’lerde başlayan hazırlık dönemiyle birlikte, ağırlıklı olarak 1937 ve 1938 yıllarında, yapılan kitlesel imha ve sürgün eylemlerinin BM, Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi’nin tanımladığı soykırım tanımına uygun olduğu ve devletin bu tanıma uygun olarak soykırım suçunu tanıması, bu suçla tüm yönleriyle resmi bir yüzleşmenin yapılması;

-Yüzleşmenin çağdaş dünyanın normlarına göre olabilmesi için, bağımsız çevrelerden, mağdur ailelerden ve uluslararasında konuya dair çalışan hukukçu ve akademisyenlerden oluşturulacak, Hakikatleri Araştırma ve Adaleti Sağlama Komisyon’u kurulması ve bu komisyonun sağladığı veriler üzerinden;

-Başta Seyit Rıza, oğlu ve arkadaşları olmak üzere idam edilenlerin ve katledilenlerin akibetleri ve mezar yerlerinin bildirilmesi,

-Soykırım sürecinde kadınlara yönelik cinsel suçlar başta olmak üzere, tüm insanlığa karşı işlenen suçların tespiti ile kayıp çocukların akibetinin açıklanması, ailelerine bilidirilmesi, bu konudaki kayıtların açıklanması,

-Bu suçun işlendiği Dersim’de, Desim Belediyesi öncülüğünde Sivil Toplum Kurumlarıyla bir platform çerçevesinde, soykırımın bütün yönleriyle araştırılarak, görsel, yazılı ve diğer kalıntıların toplanarak sergilenmeleri ve korunmaları için bir müzenin oluşturulması, soykırımı temsil eden bir anıtın yapılması;

-Kitlesel imha noktaları olarak kullanılan tüm alanların bir haritasının çıkarılması ve bu alanların belirlenerek koruma altına alınmaları; kronolojisinin oluşturulması;

-Dersim soykırımının gerekçesi olan inanç ve etnik kimliğini temsil eden başta Dersim ismi olmak üzere ilçe ve köy ve diğer coğrafik yer isimlerinin iadesi,

-Soykırımla ilgili olarak gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin arşivlerinde ve gerekse Avrupa, Amerika ve Rusya Federasyonu’nda mevcut olan arşivlerin kullanıma açılması,

-Dersim katliamında katkısı olan kişilerin öncelikle katliam bölgesi olan Dersim’de olmak üzere tüm yerlerde isimlerinin kaldırılması,

-Dersim kutsal coğrafyası başta olmak üzere, şu anda fiili olarak Maraş’ta Alevi coğrafyasına dışarıdan getirilen nüfusla müdahale edilmesi, Alevilerin kendi coğrafyalarından sürülme çabalarına, Baraj/HES müdahalelerine son verilmesi,

-Alevi inancına, bilgisine ve ibadethanelerine yönelik müdahaleye derhal son verilmesi,

-Diyanet İşleri Başkanlığı ve zorunlu din derslerinin kaldırılmasına,

-Dersim’de konuşulan Kırmancki/Zazaki’nin UNESCO’nun kayıp diller kategorisinde olması hasebiyle, bu dilin önündeki engellerin kaldırılarak, anadilde eğitimde kullanılmasının bir an önce sağlanmasına,

-Kürt halkına yönelik yürütülen inkar süreci ve bunu sağlamak için yürütülen imha ve asimilasyona, bu amaçla işlenen tüm insanlık suçlarına karşı cezasızlık pratiğine son verilmesi, derhal barış sürecinin başlatılması ve bu çerçevede siyasi temsiliyetin önünü tıkayacak tüm uygulamalara son verilmesi,

-Bölgede ve Dersim’de hukuk dışı sokağa çıkma yasaklarıyla fiili olarak yürütülen olağanüstü hal uygulanmasının kaldırılarak, başta yaşam hakkı olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması,

-Dersim Belediyesi, Dersim Sivil Toplum Kurumları ve Dersim diyasporasının daha yakın çalışma ilişkisi içinde olunmasına karar verilmiştir.”

 Dernek

 

ONURBÖLGESEL TOPLANTIYA ÇAĞRI

Kurmeş Derneği Yönetim Kurulunun aldığı tavsiye kararı sonucu,
Stuttgart, Karlsruhe ve çevresinde oturan köylülerimiz ve dostlarımızı,

Başarılı İşverenimiz, HASAN BANGUŞ un ONUR DÖNER işyerinde bölgesel
Toplantıya davet ediyoruz.

Tarih:

25 Şubat 2017 Cumartesi günü, saat 15.00 de
ONUR DÖNERPRODUKTION GmbH
Tullastr.36
75196 Remchingen

Bölgesel toplantı da Derneğimizin genel durum görüşmesi yanısıra, birlikte yemek ve sohbet geçecektir.
Birçok köylü işverenlerimize ürünlerini pazarlayan Dernek Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Banguş un toplantıyı organize eden eski dernek başkanımız Ali Haydar Gürbüz e verdiği bilgilere göre, bize gril ikramiyesini olduğunu ifade etmiştir.
Toplantıda buluşmak umudu ile.

Kurmeş Derneği
Yönetim Kurulu
20.02.2017

 

 Köyümüz

keskeŞAWAK BÖLGESİ TOPLANTISI

Kurmeş Derneği Yönetim Kurulunun Almanya da yaşayan komşu köylülerimiz;


Zewe, Zeverek, Çüçge, Balan, Demrek, Kurmeş, Orcan, Avşeker, Bargini, Şükrük,Taxsu, Koxpinik, Celedor, Barav, Tıtenik, Konak ve köy kurum ve bireylerine,

05.12.2016 ve en sonda 18.01.2017 tarihlerinde yapmış olduğu ortak toplantı çağrısı sonucu, 18.02.2017 Cumartesi günü Wiesbaden Şehrinde gerçekleşti.

Toplantıya 40 aşkın kişi katıldı.


Toplantının açılış selamlamasını ev sahibi Kurmeş Derneği adına Eş Başkan Mehmet Yılmaz yaptıktan sonra;

Divana, Celal Karakaya ( Avşeker), Rayber Zeynel Engin (Bargini) ve Mehmet Yılmaz (Kurmeş) yer aldılar.

Toplantıda söz alanlar, birlikte hareket ve dayanışmanın önemini vurgularken, bundan iki yıl önce yan yana gelen çevre köylüler içerisinde geçici bir komitenin oluşmasına rağmen, bu görevi yeterli yerine getirilmediği konusunda görüş belirlendi.

Toplantı Avşeker, Bargini, Kurmeş, Zewe ve Orcan köylülerin dışında diğer köylülerin katılmaması üzüntü ile karşılandı. Toplantının organizesin de iletişimde kaynaklanan önemli bir eksiklikler yanı sıra, gelmeyen köylülerinden acaba bir ilgisizlik mi var kuşkuları gelişti.
Ayrıca, bizlerin birlik hareketliliğimizin kaçınılmaz bir durum arz ettiği, gerek sınıfsal, ulusal ve inanç bazında zorunluluk kazandığı vurgulandı.

Oluşumu önerilen geçici Komite hakkında beklenti ve düşünceler belirtildi. Komitenin esas görevinin yurtdışında yaşayan köylüler arasında iletişimi sağlamak ve Şawak bölgesindeki yerel yönetimlerle sağlıklı diyaloğu geliştirmektir.

Komiteye şu şahıslar oybirliği ile önerildi.


Kurmeş: Polat Durmuş ve Mehmet Yılmaz
Avşeker: Celal Karakaya, Cıhan Konak ve Elif Konak
Bargini: Orhan Cihan ve Zeynel Engin
Zewe: Mahmut Kay, Elif Kay ve Ali Kay
Orcan: Kısa dönemde bir adayını bildirecekler.

Komitenin çağrılmasında sorumlu arkadaşlar: Celal Karakaya, Mahmut Kay ve Mehmet Yılmaz

Köyler hakkında verilen genel bilgilendirmeler olumlu olarak değerlendirildi. Yurtdışındaki çalışmalarımızın köylerimiz üzerinde olumlu etki ve güven kazandırdığı konusunda görüş birliği oluştu.

Wiesbaden ve Mainz de oturan Kurmeş liler XIZIR Lokmaları ile toplantıya katıldılar. Birlikte Xızır keşkeği ve lokmalarını yedik.

Hoşgörü ve olumlu geçen toplantı 3 saat sürdü. Bizi dernek lokalinde misafir eden ATIF Derneğine ve toplantıya katılanları teşekkürler sonuçlandı.

Divan Adına:
Zeynel Engin, Celal Karakaya ve Mehmet Yılmaz

20.02.2017

 Kültür & Sanat

 

10382847 1444489545799694 821147091935498712 nKurmeş Derneği olarak, köylülerimizi ve Kurmeş dostlarını bu etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.

Günümüz de AĞUÇAN lı bazı dedelerin, Alevi Kızılbaş inancını kendi maddi menfaatleri için

asimile etmek isteyen düşünceye karşı, AGUÇAN lıların birlik ve beraberliği kaçınılmaz bir zorunluk olarak görmekteyiz.

AĞUÇAN lılara düşen görev, inançlarına bağlılık, yol düşkünlerini de kendilerini ARINDIRMAKTIR.

 


mitgliedgazetekurmessteine

Etkinliklerimizden Haber & Fotoğraflar

Duyuru & Ilanlar

    

 

08
09
10
06
07
05
03
04
02
01

ziyaretciwedding

ESNAFLAR
ESNAFLAR
ESNAFLAR
ESNAFLAR

YAZARLAR

64Mehmet Yilmaz
67
Ali-Ekber Aslaner
68
Haydar Uc
azizoz
Aziz Öz
 haydaraslan
Haydar Aslan
polatdurmus 
Polat Durmus
 75
Ayfer Ber
 
hidirgueneri
Hidir Güneri
71 
Ismet Bangus
74
Hasan Aslan
 default
Iskender Imak
63
Ehmed Pelda
72
Ferhat Tunc
 
76
Ergin Doğru
 
70
Haydar Işık
 
65
Ali-Haydar Gürbüz