Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Dört Köy Kurumu Toplandı (2)

Dört Köy Kurumu Toplandı

4k1Almanya’nın Elsenfeld kentinde Alevi Kültür Derneğinde Kurmeş Derneğinin çağrısı üzerine Avrupa Ağuiçenler Komitesi ,Avşeker Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği,Uryan Hıdır Zeve derneği(Avrupa’da yasallaşma süreci devam ediyor) ile geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.

Toplantı evsahipliği olma özelliğinden dolayı Kurmeş Derneği başkanı sayın Mehmet Yılmaz’ın selamlama saygı duruşu ve açılış konuşmasıyla başladı divana Kurmeş Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Ağuiçenler Komitesi adına Orhan Cihan Avşeker Pir Sultan Abdal Kültür ve dayanışma Derneği adına Celal Karakaya ve Üryan Hıdır Zeve Derneği adına sayın Haydar Meydan seçildiler kurumları adına ayrı ayrı çalışmalarını ve toplantıya katılma amaçlarını açıkladılar.Ayrıca toplantıya katılan 50 inin üzerinde katılımcıda kendilerini kısaca tanıttılar.

Kurmeş Derneği adına bir konuşma yapan Sayın Mehmet Yılmaz bölgemiz için büyük bir önem arzeden birlik ve beraberliğimize vurgu etti,(Açıklama Metnin sonunda eklenmiştir tamamını orda okuyabilirsiniz), Kurmeş derneğinin kişilere karşı şahsi bir problemlerinin olmadığını Cem Vakfına ve onlarla çalışan dedelere karşı tavrın aslında taliplerin Axuiçen ocağına ve değerlerine sahip çıkmaları olarak algılanması gerektiğini pir olarak kabul ettiğimiz şahsın izlediği yolun yanliş olduğunu sorunun kısaca “yol” sorunu olduğunu açıkladı. toplantıya katılan diğer kurum temsilcileri ve bireylerinde özellikle birlikte çalışma arzuları ve kurmeş derneğinin almış olduğu kararın doğru olduğu düşüncesinin öne çıktığı görüldü.

Avşeker adına bir konuşma yapan sayın Celal Karakaya yapım aşamasında olan Cem evinin çalışmalarına ve bu süreçte karşılaştıkları sorunlardan bahsetti, kendilerine yeterli desteğin gelmediğini belirtti. Kendi inançlarının ötekileştirilmesi ve sistem tarafından tasvip etmediğimiz vakıflara bağlanmak istenmesine karşı çıktıklarında  devletten de bu proje için kendilerine yardım gelmediğini vurguladı. Kurmeş Derneğinin çağrısını olumlu bulduklarını önemli bulduklarını bu nedenle de toplantıya geldiklerini, bu toplantının burayla sınır kalınmaması gerektiğini birlikte çalışmaların yapılması için mutlaka kurumlar olarak bundan sonrada sık sık biraraya gelerek ortak projeler çerçevesinde çalışmaların yürütülmesini amaçladıklarını belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra sırasıyla Zeveliler adına Haydar Meydan, Axuiçenler komitesi adına Orhan Cihan’da birer konuşma yaptılar. Haydar Meydan bu toplantının kendileri açısında büyük bir önem arzettiğini Dersim üzerine oynanan ve inancımızı ötekileştrmeye, kimliğimizden uzaklaştırmaya çalışanlara karşı birlikte mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı. Meydan daha sonra Avrupa ve köydeki derneklerinin konumlarına değindi, gelecekte hem köy için hemde yurtdışı için çeşitli etkinliklerin birlikte yapılması noktasında çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bugünkü toplantıyı çok önemsediklerini sözlerine ekleyen Meydan katılımcıları selamladı ve başarılar diledi.

Axuiçenler Komitesi adına ise Sayın Orhan Cihan bir konuşma yaptı. Cihan konuşmasında katılımcaları selamlayarak Kurmeş Derneğinin bu çağrısını değerli bulduklarını  Kurmeş Derneği açılış metninde yer alan Cem Vakfında çalışan dedelere karşı alınan tavıra sözü getirerek,burada çalışan dedelerin aslında inancımıza hizmet etmekten çok devlete misyonerlik görevi yaptıklarına vurgu ederek bu yanlışı yapan dedelerle konuşup hatalarını düzeltmelerini sağlamak gerekir dedi, aksi halde tavır almak gerektiğini belirtti. Kurmeş Derneğinin tavrının çok yerinde ve doğru olduğunuda vurguladı.

Toplantının yapıldığı Mittenber ve Çevresi Alevi Cemevinin başkanıda kısa bir konuşma yaparak gelen misafirleri ve kurumları selamladı.

Toplantı katılımcıların görüş belirtmesinden sonra gelen öneriler dikkate alınarak şu kararlar alındı:

Ortak çalışmaların yürütülmesi içn Komisyon kuruldu. Buna göre bu komisyona her kurumdan birer temsilci katıldı. Komisyona seçilen isimler şunlardan oluştu. Mehmet Yılmaz(Kurmeş Derneği) Orhan Cihan(Ağuiçenler Komitesi) Cihan Konak (Avşeker P.Sultan Abd.Kültür ve Dayanışma Derneği) Ali Baba Kay(Zeve Üryan Hıdır Derneği)

Cem Vakfı ile çalışan dedelere karşı tutum alınması ve hiçbir şekilde çalışmalarımıza katılmaması, çağrılmaması noktasında karar alındı.

Toplantıda  önümüzdeki ayda Xızır Cemi adı altında Almanya’nın Ulm ve Köln kentlerinde iki Cem bağlama kararı alındı. Ulm’da yapılacak Cem için Orhan Cihan ile birlikte Mehmet Ok,Yusuf Top, Ali Ekber Harita ve Mustafa Ay görev aldılar. Xızır cemlerinde elde edilecek gelirin “Xızır Lokması” adı altında Avşeker de yapılmakta olan Cemevine bağışlanması kararı alındı.

Son olarak önümüzdeki seçimlerde HDP adaylarına destek verilmesi zaten alevilerin yaşam felsefesi gereği, ezilenin yanında yer alınması gerektiğini bizleri ezen ötekileştiren ve asimile temeye çalışan parti ve şahıslara çalışılmaması gerektiği yönünde düşüncelerde belirtildi.

Toplantı Sekesur insiyatifinin gönderdiği mesaj ve farklı temennilerin belirtildiği dilekler ve öneriler bölümünden sonra kapanış konuşmasıyla sona erdi. Toplantının yapıldığı Mittenber ve Çevresi Alevi Cemevi Başkanı yönetimi ve bu toplantıya hizmetlerinden dolayı derneğin kadın kollarına teşekkür edildi.

Kurmeş Derneği Konuşma Metninin Tamamı:

 

Değerli dostlar saygı değer kurum temsilcileri

Sizleri bugün burada büyük bir mutluluk ve onurla selamlıyor  bölgemiz  için oldukça önemli gördüğümüz ve önümüzdeki çalışmaların temelinin oluşumu açısında  çok değerli bulduğumuz bu ilk diyebileceğimiz toplantıya hoşgeldiniz.  Toplum düşünürlerin güzel bir deyimi  var, „bir araya gelmek istiyorsanız ve iş yapmak istiyorsanız öncelikle birbirinizi sevmeniz ve kabullenmeniz gerekir“ derler.Bizde bu düşünceden hareketle ,bölgemize ve toplumumuza olan sevgimize, sizlere olan güvenimize dayanarak bu toplantının başarılı olacağını bölgemiz için çok önemli çalışmalara vesile olacağını umut ediyoruz

Dünyamızda ve bölgemizde gelişmekte olan olayları yakınen takip ettiğinizi, insanlığın kendisinin, gelinen bu son aşamada yargılanır duruma düşürüldüğü,inançları bahane derek katliamların günlük hayatın bir parçası haline getirildiği,kendilerinden farklı düşünenlerin ya öldürülerek yada tutuklanarak ortadan kaldırılmaya çalışıldığını yada ötekileştirilerek kültürlerinden, inançlarında  ve en kötüsü de kimliklerinden uzaklaştırılmak ve eğemen güçlere yedeklendirilmek istendikleri bir çağın içinde olmaya ve bu durumun aynı zamanda da mağdurları olmaya tanıklık etmekteyiz.

Türkiye ve Kürdistan coğrafyasında son 40 yıldır süren bir savaşın tanıklarıyız ve bu savaşin  birebir etkilenen  bireyleriyiz, hepimizde bu durumda bir şekilde etkilenmiş  ya tutuklanmış ya öldürülmüş yada ülkemizi terkederek yabancı ellere gitmiş yeniden bir yaşam kurmaya çalışmışız, bu nedenledir ki bugün bölgemiz insansızlaştırılmış köylerimiz boşaltılmış ve bölge deyim yerindeyse sahipsizleştirilmeye çalışılmaktadır. Uzun yıllardır Dersim bölgesinde Kürt Kızılbaş Alevi inancına karşı olan yasakları hepimiz yaşadık gördük ve hala da yaşamaya devam ediyoruz. Bir toplumun en doğal hakkı olan inançlarını  istediği gibi yaşama hakkını elinde alan  ve bununla da yetinmeyerek  insanlık tarihinin en barbar katliamını yapan bir zihniyet  bugünde  çeşitli şekillerde insanları katletmeye devam etmektedir.

Değerli Dostlar,

Avrupa‘ya yerleşmiş Kurmeşliler olarak kendimizi var eden tüm değerlerimizi sahiplenmeyi ve korumayı  kurum olarak amaç edinmiş ve bu anlamda da çalışmalarımızı sürdürmüşüz. Kürdistan‘da gelişen sosyal, politik, doğa ,inanç ve kültürel gelişmelere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu barışı hep öne çıkarmaya, demokratik çalışmaları desteklemeye, halkların kardeşçe yaşaması için hertürlü girişimi önemsemeye ve her halkın kendi özgürlüğünü yaşama hakkını sahiplenmeyi  kurumumuz önemli görmüş  değerli kılmıştır. Bu anlamda doğal felaket ve savaşlarda etkilenen halklara olanakları çerçevesinde yardımda bulunmuştur. Örneğin, Wan depremi için gerekli yardımı yapmıştır,Rojava ve Şengal halkı için gerekli dayanışma ve yardımları yapmıştır. Hasta ve tutsak kardeşlerimize kurum olarak çeşitli yardımlar yapmıştı.

Dernek çalışmalarımız bölge sorunlar yanısıra, bizleri vareden değerlerimizin etrafında tutmaya ve geliştirmeye  yöneliktir. Gerek Kurmeş‘te yaşayanlara karşı olan hertürlü sorumluluğumuz ve gerekse yurtdışında yaşayan kurmeşlilere karşı olan sorumluluklarımızı çeşitli çalışmalarla yerine getiriyoruz. Gençlik etkinlikleri yaptık,festivallere katılıp yöremizin kültürünü tanıtmaya çalıştık,köyümüzde iki yılda bir geniş boyutlu festivaller yapıyoruz. İnançlarımızın korunması anlamında da Almanyada çeşitli dönemlerde cem bağladık. Dersim katliamının uluslararası mahkemelere taşınması için bir başka deyişle aydınlatılması için yapılan çalışmalara  konferanslara hem ekonomik hemde bizzat katılarak destek sunduk.Bu ve bunlara benzer  bir çok etkinliği kurumumuz gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye de devam edecektir.

Değerli Dostlar, saygıdeğer Kurum Temsilciler;

Derneğimizin çalışmalarını hepiniz yakınen  takip ettiğinizi ve bu anlamda da yeterli bilgiye sahip olduğunuzu düşünerek burada daha fazla vaktinizi almamak için  uzun uzun anlatmaya  gerek olmadığını düşünüyoruz. Çalışmalarımız hakkında bilgi edinmek isteyen dostlarımız toplantı sonrasında bizlere bizzat gelerek bilgi edinebilirler.

Bugün buraya sizleri çağırmamızın bir kaç nedeni vardır.Bunlar arasında en önemli neden; bölgemizdeki gelişmeler ve sorunlar karşısında birlikte ne tür çalışmalar yürütebileceğimizdir?

İkinci bir neden ise Avrupa‘da yaşayan göçmenler olarak yurtdışında birlikte ne tür çalışmalar yapabileceğimizdir?

Üçüncü neden olarak ta toplumumuzun en önemli sorunu olan kimlik sorunu ve buna bağlı olarak inancımız  için birlikte neler yapabileceğimizdir.?

Bunlara ekleyebileceğiniz konular ve önerileriniz varsa bunlarıda gündemimize alarak konuşabiliriz.

Değerli Dostlar,

Sizlerinde bildiğiniz gibi Kurmeş derneği olarak  resmi anlamda 10 yıl gayrı resmi olarakta 12 yıldır çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Derneğimizin kendisine belirlediği en önemli husus kimliğinden,inancından ve dilinden vazgeçmeyeceği ve bunlara karşı gelişen her tülü antidemokratik,asimilasyoncu uygulamalara karşı çıkacağıdır, nitekim bugüne kadar bu çizgisini sürdürmüş onurlu bir duruş sergilemiştir. Bu anlamda belkide Alevi tarihinde eşine ender rastlanan bir kararla derneğimiz pirine karşı tavır almıştır. Bu konuyada kısaca değinerek konuşmamıza son vermek istiyorum.

Cem Vakfına ve bu vakıfla çalışan dedelere karşı  tavrımız

AKP Hükümeti tarafından, Alevi açılımı adı altında Alevileri suni islama entegre etme, Cemevlerini ve dedeleri Diyanete bağlı kurumlar haline getirme, Alevi toplumunu asimile etme,ötekileştirme çalışmalarının  yürütüldüğü hepiniz tarafından takip edilmekte bilinmektedir.. Bu görev ise, başta İzzettin Doğan’ın öncülük ettiği, Cem Vakfı ile bazı Alevi Dergah ve Ocaklarına verildi. Bunların asıl görevi Alevileri özünden uzaklaştırarak devlete bağlı hale getirmek ve onları Türk İslam sentezine uygun olarak Suni Hanefi mezhebi içinde asimile ederek kendi erkanından uzaklaştırmaktır. Hiçbir Alevi yurttaşın Cami ile bir sorunu yoktur.Cemevlerini bugüne kadar tanımayan kabul etmeyen AKP hükümeti  ve  tüm yönetimler Cemevini caminin kenarına yaparak Alevi inancının farklılığını gölgelemek amacı da gütmektedir.

Kurmeş Derneği yönetimi, üyeleri ve köylüler olarak Cemevi-Cami projesinin Alevilere bir getirisinin olmadığını olmayacağını bu projelerin doğru olmadığını ve bunlara karşı gelişen protestoların görülerek inancımıza müdahelelerin derhal durdurulması ve son bulmasını arzu etmiş ve bu doğrultuda birde basın açıklaması daha önce sitemizde yayınlayarak deklere etmiştik . Alevilerin en doğal hakkı olan protestolara şiddetli müdahaleleri faşizan bir tutum olarak değerlendirmiş ve şiddetle kınamıştık.

Ayrıca Kurmeş Derneği  olarak, İzzetin Doğan ve onun bağlı olduğu ocak olan Cem Vakfı tarafından yürütülen projeye ortak olmamak ve buna karşı durmak için bu projede yer alan kişilerle aramıza mesafe koymamız gerektiği noktasında bir kararda almıştık. Cem Vakfı’na bağlı olarak çalışıp bu projede yer alan ve köyümüzde dedelik yapan Hüseyin Güler Dede ilede ilişkilerimizi gözden geçirmiş kendisine bu vakıfla veya kurumlarla ortaklaşa çalışmaması ricasında bulunmuştuk.Daha önceleri bu durum kendisine sözlü olarak defalarca bildirilmesine, Cem Vakfıyla ilişkilerini gözden geçirmesi bizi temsil etmeyen bu kurumdan bizzat ayrılması gerektiği söylenmesine rağmen davranışında herhangi bir değişiklik olmadığından kurum olarak kendisine tavır almış bulunmaktayız.

Buna benzer bir tutumda 2009 yılında Avrupa Dersim Dernekleri federasyonuna karşı almış ve federasyondan ayrılmıştık. Federasyonun politik bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini Dersimin ayrı bir ulus gibi gösterilme çabalarının doğru olmadığını , Kürdistanın bir coğrafyası olan Dersim üzerine oynanmak istenen bu oyunlara alet olmayacağımızı belirtmiş ve ayrılmıştık.

Bu açıklamalardan sonra bizi dinleme sabrı  gösterdiğiniz için sizlere tekrar teşekkür ediyor toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Kurmeş Derneği adına

Başkan M.Yılmaz..

4k2

 

 DSC0484

 DSC0483

 DSC0486

 DSC0446

 DSC0459

 DSC0443

 DSC0435