Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Kurmeş Derneği Yönetim Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi..

thumbnail 20181028 162305Toplantı Tutanağı...

Konu: Kurmeş Der e.v Yönetim Kurulu Toplantısı
Yer:Mittenberg ve Çevresi Alevi Cemevi
Zwischen den Wegen 11
63820 Elsenfeld
Tarih: 28.10.2018
 
Kurmeş Derneği Yönetim Kurulu toplantısı saat 14.20 itibarı ile dernek başkanı Sayın Mehmet Yılmaz'ın açılış ve selamlama konuşması ile başladı .Dernek başkanının  konuşmasının hemen başında, insanlık davası uğruna bugüne kadar yitirdiklerimiz ve, başta yakın zamanda olmak üzere, genelde aramızda ayrılan tüm köylülerimiz için saygı duruşu yapılarak hatırlandılar daha sonra hemen gündem maddelerine geçildi.

Gündem maddeleri Başkan tarafından okundu ve gündeme ek yapmak istediğiniz birşeyler var mı? diye sordu ardında gelen önerilerde gözönüne alınarak toplantı gündemi şu şekilde oluştu:

1) Derneğimizin Genel Durumu (Üyelik aidatları ve Üyelerle olan ilişkller,Mali durumu,Genel çalışmalar ve bugüne kadar yapılan etkinlikler, Gençlik ve Kadın meclisinin durumları) gibi derneğimizle alakalı bir çok konu....

2)Kongre: Derneğimizin 8.Genel Kongresi için tarih yer ve kongre çalışmalarının ön hazırlıklarının görüşülmesi...

3)Çevre Köylerle Çalışmalar: Çevre köylerle olan çalışmalar ve bundan sonraki süreçteki çalışmalar..

4)Köy Sorunları: Köyde yaşanan genel sorunların ve yapılması gereken projelerin görüşülmesi...
 
Gündem maddeleri yukarıdaki şekilde görüşülmeye başlandı.

Derneğimizin Genel Durumu: Derneğimizin genel durumu hakkında dernek başkanı Sayın Mehmet Yılmaz bir bilgilendirme konuşması yaptı.Başkan konuşmasında bugüne kadar derneğimize hizmet vermiş yönetim kurullarına seçilmiş çalışmalarda bulunmuş tüm yöneticilere ve dernek üyelerine derneğimize destek veren dostlarımıza kurumlara ve şahıslara teşekkür ederek derneğimizin tarihsel  gelişimi ve çalışmaları üzerinde bir açıklama yaptı.

Derneğimizin genel çalışmaları anlatıldıktan sonra son yıllarda derneğimizin çalışmalarının ilk dönemlerdeki coşkuyu yaklayamadığını bununda bizden kaynaklanıdğını pasif kaldığımızı sosyal alanda derneğimizin çalışmalarının aktif olmadığını ve giderek bazı özelliklerini kaybececeğini belirtti bunun olmaması için bir sonraki çalışma döneminde daha çok gençlerin katılımının sağlanması ve derneğimizin yönetimine girmesi düşüncesinide belirtti.Gençlikle bir kopuşun yaşandığını bunun ise bizleri üzdüğünü ve bizlerinde ilk dönemlerde gençlere verdiğimiz değeri daha sonraki dönemlerde vermediğimizi eksik davrandığımızı bunun olmaması gerektiğini belirtti.Kadınlar konusunda da yeterli bir çalışmanın olmadığını belirtti.Farklı kurumlarla olan çalışmalarında son dönemlerde aksadığını hatta olmadığını konuşmasına ekledi, bunun bizim kurum için bir eksiklik ve yetersizlik olduğunun altını çizerek önümüzdeki dönemlerde buna dahada dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Derneğimizin köy için yaptığı çalışmalar olarak Morgun yapımına ve bu bağlamda yapılan yardımlar masraflar açıklandı. Köy ile ilgili diğer sorunlar ise zaten gündem maddemiz olduğunda toplantının son bölümünde ele alnıcağından derneğimizin mali rapou sunulduktan sonra üyelerin görüşleri ve düşünceleri alındı.

DYK toplantısında bulunan üyelerden gelen eleştiri öneri ve düşünceleri şu şekilde tutanağa yansıdı: Dernek üyeliği konusunda yapılan konuşmalarda herbir üyenin mutlaka aidatlarını ödemeleri gerektiğini bunu ya banka üzerine ve kendi olanakları ölçüsünde DYK mali sorumlusuna ulaştırmaları temenni edildi ve bunun içinde  bölgesel olarak bir komitenin oluşturulması ve üyelerle görüşülmesi talep edildi bu talep kabul gördü. Elden ödemelerin heryıl aynı sorunu tekrarladığından mümkün olduğu kadar banka üzerine ödemelerin yapılması uygun görüldü.

Bir başka konu ise bu sene Frankfurt'ta yapılan Dersim Kültür Festivalinde derneğimizin stand açmama kararı ve tavrı konuşuldu genel hatlarıyla derneğimizin almış olduğu kararın doğru olduğu orda bir dönem önce yaşanan olumsuzlukların mutlaka giderilmesi gerektiği ve bu çalışmalarda yer alınması gerektiği üzerine hemfikir olundu fakat bu demek değildir önümüzdeki festivalde stand açılacaktır bu karar tamamen Ocak veya Mart ayında seçilecek olan yeni YK tarafından verilecektir.

Dernek aidatı ödemeyen üyelerin üyelikten çıkarılma sorusu  gündeme geldi bunların üyeliklerinin düşürülmesi söz konusu değildir fakat seçme ve seçilme haklarından maruz kalacaklarıda bilinmelidir tüzük bunu gerektiriyor yani aidatını ödeyenler Genel Kurula katılarak seçme seçilme hakkına sahipler sadece aidatlarını ödemiyorlar diye bir üyenin üyelikten düşürülmesi sözkonusu değildir.Temennimiz aidatlarını ödemeyenlerin bir şekilde bu soruna bir çözüm bulmalarıdır.

Derneğimizin genel anlamda konuşulan bir diğer konusu ise; derneğimizin köy veya üyelerimiz üzerindeki yaptırım gücü nedir? Sorusu idi bu konuda Sayın Hasan Banguş söz hakkı alarak köylülerin derneğimize bakış açısını Yönetim Kurulunda olan arkadaşlara anlattı ve konuşmasında sanki derneğimizi küçümseyen Yönetim kurulunu hiçe sayan yaklaşımların olduğunu ve bunun arka planda olumsuz etki yarattığını bunun bir şekilde mutlaka çözülmesi derneğimizin sosyal ve toplumsal anlamda öneminin  kavratılması ve köylüler nezdinde bir saygınlığının olması gerektiğini belirtti yoksa yaptığımız tüm bu toplantıların çalışmaların bir anlamı olmaz diyerek herkesi sorumluluğa ve kurumun ciddiyetine sahip çıkmaya davet etti.
Sonuç olarak yapılan tüm tartışma ve konuşmalardan sonra gelen önerilerde gözönüne alınarak şu kararlara varıldı:

a) Dernek olarak yapacağımız çalışmalarda başarılı olmak için daha çok birlik ve dayanışma, alınan kararlara uyma ve uygulama

b)Kurmeş kadın Meclisinin işleyişini sağlama bu anlamda var olan eksikliklerin giderilmesi

c) Gençlik kollarının tekrar canlandırılması ve gençlere daha çok önem verilerek derneğimiz çalışmalarına ve yönetimine aktif katılımlarını sağlamak
d)Son olarakta derneğimizin bir çalışma proğramının oluşturulması..

 e) Derneğimizin 02.03.2019 tarihinde Remchingen kentinde (Stuttgart-Karlsruhe arası biryerdedir adresi daha sonra bildirilecektir.)8.Genel Kurula gitmesine ve kongremize katılacak olan üyelerimize de güzel bir müzik dinletisi sunulması kararı alınmıştır.

f) Köyde yeniden bir festival yapılması konusunda karar yeni seçilecek YK'ya bırakıldı.

Çevre Köylerle Olan İlişkiler: Çevre köylerle olan çalışmalar hakkında komitede yer alan Sayın Polat Durmuş genel bir bilgilendirme yaptı.Şimdiye kadar olan çalışmalarda yapılan toplantı sonuçlarının pratiğe yansıtılmadığı çalışmaların yapılmadığını pasif kalındığını belirtti.Buna rahmen bu çalışmaların devam etmesi gerektiği üzerine düşüncesini ekledi. Dernek Bşk.Sayın M.Yılmaz'da bu çalışmalar değinerek komşu köylerdeki gelişmelere ve ordaki çalışmalara vurgu etti mesela  bazı köylerde kumbara sisteminin getirildiği,ziyaretlerde kurban yerine farklı şekilde niyazların verilmeye başlandığını,köye dönüşüm projesi başlatıldığını buna kısmen uyulduğunu ve bir sonraki süreçte bu çalışmaların dahada genişleyerek tüm komşu köyleri kapsaması gerektiğini bizimde kurum olarak buna destek verdiğimizi anlattı. Son olarak gelen bir öneride çevre köylerle olan çalışmalar için bir bütçenin oluşturulması ve ortak bir etkinliğin düzenlenmesi idi  tüm bu konuşulanlar ve tutanağa geçirilenler Çevre Köylerle Çalışma Komitesinde yer alan arkadaşlar tarafından komiteye iletileceğini ve nihai kararın orda verilmesi gerektiği üzerine hemfikir olundu.

Köyde Yaşanan Sorunlar ve Neler Yapılır .. Dernek Yönetim Kurulu köyde yaşanan ve özellikle arsa sorunu su sorunu ve derneğimizin köy ile ilgili çalışmaları gündeme getirildi. Köyde son yıllarda kendi özel mülküyetleri üzerinde ev yapanların komşu mülküyetini bilerek veya bilmeyerek gasp ettikleri ev yapımı esnasında yol hakkına kar payı kakkına kavşak vb. olası bir yangında itfaiye veya ilk yardım aracının gidebilmesi için  yollar,insani önem arz eden konular hakkında duyarlı davranmadıkları fedekarlık yapıp toplumun çıkarları doğrultusunda hareket etmedikleri vurgulanmıştır. Köyümüzün geçmişine ait barışçıl devlete gidip şikayet etmeme gelenegini rafa kaldıran  gidip bir kaç metre kare arsa için kendi komşusunu şikayetlerde bulunan Kuncık gibi inançsal ve barışımızın simgesi olan bir değeri hiçe sayan durumlarla karşı karşıya kalınmıştır...Kurmeş köyünün devrimci ilerici ve komün yaşamı hiçe sayılarak bireyci kapitalist ve bencil tutumlara yöneldiği açıkça bu tartışmalarda da dile getirildi. Muhtarlık konusunda köylülerimizin daha uyumlu çalışması demokratik bir şekilde seçime katılması temenni edilmiştir.Bu konuda muhtar adaylarınında kendi proğramlarını ve köye ne tür hizmetler verebileceği noktasında bir açıklamaları mutlaka olmalıdır ki köylüler ona göre seçimini yapabilsinler düşünceside dile getirildi ayrıca muhtar adayının köy sorunlarını çözme kabiliyeti becerisi ve derneğimizle koordineli çalışması gerektiği üzerine de düşünceler belirtildi.

Köyümüzün sorunlarının çözümü için bu toplantıda 5 kişiden oluşan bir komite kuruldu ( M.Yılmaz, Polat Durmuş,Hasan Banguş,Ali Ekber Aslaner ve A.H.Gürbüz) bu komite köy sorunlarına dair kendi arasında toplanıp köylülerimize dernegimizin aldığı karar gereği mektupla bir açıklama yapacak.Tüm köylülerimizin derneğimizin aldığı karar etrafında birliğimizi bütünlüğümüzü ve köyde yaşamı daha anlamlı ve güzel kılacak çalışmalarımızı desteklemeleri temenni edildi.

Köyde arsa ve evlerin etrafına yapılan kalınd duvarlardan başka su sorunuda gündeme getirildi, bu konuda söz hakkı alan YK üyeleri suyun özellikle bazı yerlerde gereksiz harcandığı vurgulandı bahçe ve sebzelerin özellikle yaz ayında bu suyla sulanması suları boşa bırakarak köyün üst tarafında suların kesilmesi köylülerimizin kendi komşularına karşı olan görevlerini hiçe saydıkları ve kural tanımadıkları dile getirilmiştir bu konuda çeşitli öneri ve görüşler belirtildi suların saate bağlanması noktasında da düşünce belirtildi..Köy içindeki veya etrafındaki çöplerin toplanması özellikle pet şişelerin çevreyi kirlettiği gözlemlenmiş bu konuya köylülerimizin dahada dikkat etmesi izin sezonunda mutlaka naylon vb.çöplerin atılmaması temenni edilmiştir..

Yukarıda belirtilen konular dışında keşif için yapılan şikayetler, mezarlığa giden yolun kilitlenerek kapatılması, Muhtarlık seçimi vesilesiyle rüşvet vb.gibi gerçek dışı suçlamalar  dile getirilmiş köyümüze yakışmayan ve bizimde temenni etmediğimiz bu sorunlara bir an önce çözüm bulma gereği belirtilmiş ve bu komitenin tüm bu sorunları kendi arasında konuşarak köylülerle iletişime  geçmesi ve derneğimizin aldığı kararların uygulanması karara bağlanmıştır...
 
Kapanış: Toplantı gerekli gündem maddelerinin görüşülmesi sonrası dernek başk.Sayın Mehmet Yılmaz'ın değerlendirme ve teşekkür konuşması ile saat 18.20 de sona ermiştir.
Toplantı Tutanağını Tutan:

Ali Haydar Gürbüz

kur 2